DE AANPAK

U wilt verbeteren en uw bedrijf en bedrijfsvoering efficiënter maken,
hoe pakt u het aan samen met Manager Services van Velthuisen?

Een (ander) voorbeeld van mijn aanpak (in 3 fasen)

1e fase: Richting bepalen (missie/visie/doelstelling/strategie/strategische doelen)
2e fase: Inrichting bepalen (plan van aanpak voor verbeter trajecten)
3e fase: Verrichting (uitvoering van fase 1 en fase 2)

plaatje richten inrichten verrichten(1)

Waarbij de 1e fase, Richting, een belangrijke taak is voor directie en het management team om zichtbaar ondersteuning en support te bieden en
Inrichting en 
Verrichting een taak is voor het middenkader management en de overige (productie) medewerkers.

Het is mijn vak en missie u en uw bedrijf naar die gewenste resultaten te begeleiden en uw bedrijf die resultaten te laten vasthouden.
Daarbij hanteer ik het beste van de meest krachtige methodes en technieken uit het Lean Management waaronder: TPM en Lean Manufacturing.
Een belangrijk onderwerp in onze aanpak is de mens-machine relatie, daarbij vormt het creëren van eigenaarschap en draagvlak een rode draad (communicatie).

Deze voorbeeld aanpak is gebaseerd op de 3 bovenstaande aspecten:

richting, inrichting en verrichting.

Manager Services van Velthuisen:
Specialized in World Class Education for your business.

Op de methodieken pagina vind u meer uitleg over door mij veel gebruikte werk- en verbeter methodes.