WAAROM VERBETEREN

Een typisch WCM verbeter doel/traject is gericht op: het werkproces en de mensen in dat proces. Het helpt om vragen te beantwoorden over:

Ons Doel
– Welke (toegevoegde) waarde leveren we aan de klant?
– Hoe realiseren we onze doelstellingen?
– Hoe stellen we prioriteiten?

Ons (werk)Proces
– Hoe lossen we problemen gestructureerd en effectief op?
– Hoe borgen we deze processen op efficiënte wijze?
– Welke verspillingen zien we in onze processen?

Onze Mensen
– Welke kennis hebben onze mensen nodig?
– In welke vaardigheden moeten we getraind worden?
– Welke communicatie structuren kunnen we gebruiken?

Als we bovenstaande op de juiste manier benaderen is een logisch gevolg hiervan dat er op korte en langere kosten bespaard gaan worden.
Via onderstaande link komt u op de kosten reduceer pagina.

Reduceer kosten