WCM

WCM

WCM staat voor “World Class Manufactoring” ofwel vrij vertaalt: Wereld Klasse Productie,
kortom de beste willen zijn in je vakgebied/markt.
Hiervoor zijn een aantal werkmethoden ontwikkelt die het beste weer te geven zijn in een afbeelding:

Waarom WCM

Helaas horen we steeds regelmatiger minder positieve geluiden over de Nederlandse industrie, een aantal veel voorkomende zijn:

hoge loonkosten
activiteitenverplaatsing naar lage loonlanden
herstructureringen en saneringen.
De eisen die worden opgelegd aan een productieomgeving worden steeds zwaarder en eisen meer van de werknemers.

Manager Services van Velthuisen gaat samen met u kijken wat er nu is en ondersteund daar waar mogelijk verbeter trajecten om het optimale resultaat uit uw bedrijf te behalen. Dit doen we met een zgn. “nulmeting”
Tijdens de meting komen deze vijf basisprincipes aan bod:

1. Verliezen (het inzichtelijk maken van verspillingen)
2. Doelgericht verbeteren (in multidisciplinaire teams)
3. Mensen (exileren en waar mogelijk  laten (door)groeien)
4. Procesbeheersing (doelgericht en gestructureerd werken)
5. Standaardiseren en Stimuleren (borging van afspraken gemaakt met de mensen en het management)

Wie wil dat niet? Een bedrijf kan tevreden zijn met zijn productiegemiddelde, maar kan misschien met enkele simpele ingrepen in dezelfde tijd wel anderhalf keer zoveel produceren. Of hetzelfde produceren in minder tijd.
Om daar te komen en te blijven moet u continu willen blijven verbeteren. Het is mijn vak u naar die gewenste resultaten te begeleiden en uw bedrijf die resultaten te laten vasthouden.

Daarbij hanteren we het beste van de meest krachtige methodes en technieken uit het #WCM (World Class Manufactoring) o.a.:

5S en Kaizen voor de basis (zie plaatje) om vervolgens verder te gaan met bijvoorbeeld TPM, TQM en Lean Manufacturing.
Hierbij wordt uiteraard de “FUNfactor” niet uit het oog verloren.
Ik zeg altijd: Niet harder werken, wel slimmer…………

Waarom verbeteren