S.M.E.D.

Eén van de vaak gebruikte methodes in TPM is: SMED
S
ingle Minute Exchange (of) Dies ofwel vrij vertaald “omsteltijd reductie”.

SMED ( Single Minute Exchange of Dies ) is een methode om omstel tijden te analyseren en deze vervolgens in te korten. De uitvinder van SMED is de Japanner Shigeo Shingo. Hij heeft aangetoond dat omsteltijden die eerst uren duurden teruggebracht kunnen worden tot minuten. Ook kan SMED toegepast worden om bijvoorbeeld schoonmaaktijden te reduceren.

01smed
Single Minute Exchange of Dies (SMED) is een aanpak die helpt de output- en kwaliteitsverliezen ten gevolge van het omstellen van machines te reduceren. Dit wordt gedaan op basis van de 4 stappen van een omstellingsproces:
1. – Voorbereidingstijd om gereedschap klaar te leggen.
2. – Tijd om machineonderdelen te wisselen.
3. – Instellingstijd.
4. – Tijd voor proefdraaien en nazorg.

Door deze werkzaamheden te analyseren, wordt nagegaan:
– Welke activiteiten gedaan kunnen worden zonder dat de productie daarvoor stil gezet hoeft te worden.
– Hoe het vaak vele af- en bijstellen ná de feitelijke omstelling tot een minimum kan worden beperkt.

Voordelen :

– Afname van de omstelkosten
– Kleinere seriegroottes gekoppeld aan een groter aantal omstellingen
– Proefdraaien wordt geminimaliseerd of zelfs overbodig
– Spoedorders kunnen onmiddellijk geproduceerd worden
– Verbeterde productiviteit (hoger rendement, minder uitval, minder machine-defecten)
– Omstellen wordt zo eenvoudig dat speciale vaardigheden niet meer noodzakelijk zijn
– Verlaging of zelfs eliminatie van tussenvoorraden
– Verbeterde flexibiliteit
– Verlaging van de voorraadkosten

Hoe werkt de SMED-methode?

De SMED-methode bestaat uit 4 stappen:
1. Het omstellen van de machine wordt op film vastgelegd (film en/of fotomateriaal).
2. Analyse en aanpassingen van de omstelling: op film wordt bekeken welke activiteiten worden verricht, welke middelen van tevoren worden klaargelegd.
3. Verdere aanpassing van de werkwijze: welke activiteiten kunnen al voor de omstelling worden gedaan? Welke middelen kunnen al voor de omstelling worden klaargelegd? Kunnen de omstelactiviteiten met technische hulpmiddelen worden verkort?
4. Verdere verbeteringen doorvoeren.

Een volgende stap in TPM zou OEE kunnen zijn.