KAIZEN/SGA

Kaizen verbeterteams of ook wel Small Group Activities (SGA) genoemd

Een veel gehoorde zin in productie bedrijven :
“De problemen die we aanpakken komen voortdurend weer terug”
Vaak ziet het er zo uit:

 

Het oplossen van problemen in productiebedrijven beperkt zich vaak tot het wegwerken van de symptomen. Aan de analyse van problemen wordt in de regel aanzienlijk minder tijd besteed dan aan het oplossen ervan. De echte bronoorzaak wordt daarmee niet aangepakt waardoor problemen voortdurend terugkeren.

Teamgericht verbeteren

Kaizen is net als 5S in de basis een hele degelijke werkmethode voor het aanpakken van problemen in teamverband.
Dit doen we door gestructureerd naar bronoorzaken te zoeken en deze vervolgens te elimineren.
Door deze oplossing te standaardiseren wordt herhaling van het probleem voorkomen. Doordat direct betrokken medewerkers samen het probleem aanpakken wordt het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid en ook de communicatie vergroot.

Het team leert om met behulp van analyse-instrumenten zoals het oorzaak & gevolg diagram (visgraatdiagram) de bronoorzaken van een probleem op te sporen. Daarnaast wordt er geoefend in communicatieve vaardigheden, samenwerken en besluitvorming met als doel maximaal van elkaars kennis en ervaring gebruik te maken. Dan benaderen we een probleem zo: