TPM

Total Productive Manufacturing of Total Productive Maintainance of Total Perfect Management of Total People Motivation.

TPM what’s in a name?

TPM

Een hardnekkig misverstand is dat Total Productive Maintenance een onderhoudssysteem is.

De term ‘Maintenance’ moet echter in ruime zin worden opgevat: onderhoud van het systeem (inclusief Planning, Productie en Onderhoud) om tot grotere productiviteit te komen van het bestaande machinepark.
Om deze reden hebben velen getracht een betere benaming te geven aan de afkorting TPM.

TPM gaat over optimaal gebruik maken van productiemiddelen en daarmee terugdringen van verliezen.

Enkele onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:

– Terugdringen van herbewerkingen;

– Voorkomen van onnodig materiaalverlies;

– Omsteltijden (mallen) reduceren;

– Autonoom onderhoud;

–  Gepland onderhoud;

– Preventief onderhoud……..

Hieronder ziet u de 8 pijlers van TPM afgebeeld.


TPM-pilaren-new