5S

5S is de basis voor het opbouwen van een gestructureerde en geborgde omgeving voor een continu verbeteren cultuur.
5S neemt hiervoor de werkplek als uitgangspunt.

Door te beginnen om de werkplek te optimaliseren gaan we daar al verspillingen tegen en leggen we de basis voor efficiëntie en continue kwaliteit.
Het is een zeer praktisch gerichte werkmethode waarbij op de werkvloer duidelijk zichtbaar wordt wat effectief produceren inhoudt en waar de voordelen liggen. De belangrijkste factor binnen 5S is de medewerker.
5S bevordert veiligheid, overzicht, een betere manier van werken, verhoging van de productkwaliteit en het gevoel dat de gebruikers de werkplaats volledig onder controle hebben.

5s

Het 5S programma bestaat uit 5 activiteiten met namen die beginnen met een “S”:

1e S: Scheiden, heeft betrekking op de inhoud van een plaats en het verwijderen van de overbodige voorwerpen.

2e S: Schikken, heeft betrekking op het rangschikken van de noodzakelijke voorwerpen voor een gemakkelijk en efficiënt gebruik en op het behoud van deze orde.

3e S: Schoonmaken, heeft betrekking op het reinigen en daarmee inspecteren van de werkplek en gereedschappen/hulpmiddelen.

4e S: Standaardiseren, heeft betrekking op het maken van afspraken, regels en voorschriften om de werkplaats ordelijk en op niveau te houden.

5e S: Stimuleren en in stand houden heeft betrekking op de rol van zowel leidinggevenden als van de medewerkers om de gewenste situatie in stand te houden. Opleiding,communicatie  en auditeren van de werkplek/omgeving zijn hier onderdeel van.

5S wordt uitgevoerd om goede prestaties in werkplaats en ook kantoren te bevorderen. Hier zijn enkele voordelen:

Veiligheid:
Een georganiseerde en ordelijke werkplaats is een veiliger werkplaats. 5S activiteiten verwijderen alle rommel die valpartijen, brand of verwondingen kunnen veroorzaken. Visuele indicatoren maken het eenvoudig zaken terug te vinden, of kunnen veiligheidsrisico’s aanduiden. Een goede organisatie van de werkplek zorgt er ook voor dat gevaarlijke stoffen altijd veilig gebruikt en opgeslagen worden.

Verbetering van het productieproces en efficiëntie:
5S ondersteunt op meerdere manieren een gesmeerd productieproces. De tijd om iets te zoeken wordt gereduceerd door het verwijderen van overbodige items en het opslaan van noodzakelijke items waar ze het meest toegankelijk zijn. Plaatsindicatoren tonen de correcte procedures en maken het mogelijk in een oogopslag te lokaliseren wat men in het productieproces nodig heeft, en of alles er is. Schoonmaken en inspecteren verminderen ongeplande stilstanden omdat je in staat bent afwijkingen te zien voordat ze storingen veroorzaken.

Kwaliteitsverbetering:

De dagelijkse activiteiten helpen het product en het productieproces schoon en op niveau te houden. De dagelijkse controle van het gereedschap tijdens het schoonmaken bevordert het opsporen van problemen die zouden kunnen leiden tot defecten aan het product.